Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

 


Algemeen

Als werkgever wil je dat jouw werknemers gelukkig en gezond zijn. Waarschijnlijk loop je als werkgever op een bepaald moment aan tegen zieke werknemers en werknemers die, om welke reden dan ook, geen toekomst meer hebben binnen het bedrijf en middels een outplacementtraject moeten vertrekken.

 

De werknemer staat centraal en om die reden zijn al onze trajecten op maat gemaakt.


Stap voor Stap begeleidt werkgevers die te maken krijgen met zieke werknemers, werknemers die moeten vertrekken, maar we zijn er ook voor werkgevers die mensen met een kleine of grote afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen. Stap voor Stap heeft de kennis en expertise in huis om werkgevers te ondersteunen en begeleiden bij:
 

  • Outplacementtrajecten
  • Re-integratie
  • Het toepassen van duurzame inzetbaarheid en sociaal inclusief ondernemen
  • Het bepalen en behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van jouw onderneming

Outplacement

Is jouw organisatie aan een reorganisatie toe en betekent dat dat er voor sommige werknemers geen plek in het bedrijf meer is? Of is een werknemer niet meer in staat zijn huidige werk uit te voeren of een andere functie binnen het bedrijf te bekleden? Als werkgever is het met het oog op goed werkgeverschap belangrijk deze werknemers goede begeleiding te bieden bij het vinden van een nieuwe, passende baan. Stap voor Stap biedt outplacementtrajecten aan voor mensen die geen toekomst meer hebben bij hun huidige werkgever. Tijdens dit traject worden zij bijgestaan door een van onze loopbaancoaches, die hen de juiste ondersteuning biedt bij het vinden van een nieuwe baan. Lees meer »

Re-integratie

Als werkgever heb je niet altijd de tijd en de middelen om werknemers in dit re-integratietraject te begeleiden. Stap voor Stap is jouw professionele partner en de brug tussen jou en de werknemer en tussen uitkeringsinstanties en de toekomstige nieuwe werkgever. We denken met jou als werkgever mee om de risico's te beperken en zorgen voor een goed verloop van het traject. Voor al onze relaties, werkgevers en organisaties elders vermeld op onze site verzorgen wij de re-integratie en SROI en trainen wij preventief leidinggevenden hoe om te gaan met ziekteverzuim. Lees meer »

Externe vertrouwenspersoon

Stap voor Stap heeft meerdere specialisten in dienst die jouw organisatie kunnen ondersteunen als externe vertrouwenspersoon. De voordelen van een externe vertrouwenspersoon zijn:
 

  • Een gezonde afstand ten opzichte van de organisatiecultuur
  • Geen geheimhoudingsplicht voor één van de werknemers binnen de eigen organisatie
  • Wél geheimhoudingsplicht voor de vertrouwenspersoon van Stap voor Stap

Lees meer »

Stress en burn-out coaching en preventie

Steeds meer mensen ervaren toenemende werkdruk, sociale druk en druk van maatschappelijke invloeden. Dit leidt tot meer burn-outs. Ons team van coaches en maatschappelijk werkers biedt ondersteuning voor herstel en preventie via workshops en trainingen voor zowel werknemers als werkgevers. Lees meer »

Duurzame inzetbaarheid en sociaal inclusief ondernemen

Het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan voor jou als werkgever voelen als een grote stap. Je weet niet wat je rechten en plichten zijn, je kunt niet inschatten hoeveel tijd het kost om deze mensen te begeleiden, je weet niet voldoende over de subsidies waarop je recht hebt of wat te doen als deze werknemer opnieuw ziek wordt. Op onze pagina over sociaal inclusief ondernemen leggen we je uit dat dit zonder al te veel risico mogelijk is. Lees meer »

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In 2025 zijn alle bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsdoelstellingen. Tijd om in actie te komen! Wanneer je als ondernemer wilt kiezen voor een completere wereld, laat ons dan met je meedenken. Stap voor Stap begeleidt bedrijven die hun organisatie duurzaam, sociaal en inclusief willen inrichten. Lees meer »

 

De werknemer staat centraal en om die reden zijn al onze trajecten op maat gemaakt. Wij houden waar nodig nauw contact met de werkgever en zullen leidinggevenden ook begeleiden.Copyright 2024 Stap voor Stap Jobcoaching B.V. | Privacy Statement | Klachtenreglement | Disclaimer | Sitemap