Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

 


Arbeidsdeskundig onderzoek

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek nodig is, hoe dit onderzoek gedaan wordt en wat de arbeidsdeskundige van Stap voor Stap voor jouw organisatie kan betekenen, beschrijven wij op deze pagina.

Een arbeidsdeskundig onderzoek (AD onderzoek) wordt uitgevoerd door de arbeidsdeskundige om advies te kunnen geven over werknemers die langdurig ziek zijn. Dit door de Wet verbetering Poortwachter- verplichte onderzoek geeft jou als werkgever advies over de re-integratiemogelijkheden van jouw zieke werknemer en is daarom van grote waarde.

Onderzoeksvragen

Eerst wordt de werknemer beoordeeld door de bedrijfsarts. Deze zal rond de 42e week, als de werknemer nog ziek is, een arbeidsdeskundig onderzoek adviseren. Het volledige stappenplan voor re-integratie vind je hier.

De arbeidsdeskundige die het onderzoek uitvoert, kijkt naar de belasting in de functie (taken)ten opzichte van de belastbaarheid van de werknemer. Daarnaast wordt bekeken of de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer volledig worden benut. De arbeidsdeskundige beantwoordt samen met de werkgever en werknemer de volgende vragen:
 

  1. Is de werknemer in staat om terug te keren naar zijn eigen functie?
  2. Is dit niet het geval, zijn er mogelijkheden om aanpassingen door te voeren in de huidige functie, zodat de werknemer alsnog kan terugkeren?
  3. Als dat niet haalbaar is, zijn er andere passende functies beschikbaar binnen hetzelfde bedrijf?
  4. Wanneer ook dit niet mogelijk is, welke alternatieven zijn er om de werknemer te begeleiden naar ander werk? Hier start de re-integratie 2e spoor

Een arbeidsdeskundige geeft na het onderzoek advies aan de werkgever en beschrijft dit en de vervolgstappen in het AD-rapport. Uiteraard wordt dit re-integratieplan gedeeld met zowel de werkgever als de werknemer. Zo is voor beide partijen duidelijk welke stappen er gezet kunnen worden om terugkeer naar passend werk mogelijk te maken.

 

Wat levert de inzet van een arbeidsdeskundige op?

De arbeidsdeskundige draagt bij aan het vinden van een efficiënte en duurzame oplossing voor jou als werkgever en voor de verzuimende werknemer, binnen de eigen organisatie of bij een andere werkgever.

Wij van Stap voor Stap adviseren je om tijdig een arbeidsdeskundige in te schakelen om zowel emotionele als financiële schade te beperken voor werkgever en werknemer. Vraag vrijblijvend een offerte aan via het contactformulier.

 

 

Het is voor beide partijen duidelijk welke stappen er gezet kunnen worden om terugkeer naar passend werk mogelijk te maken.

 

 Copyright 2024 Stap voor Stap Jobcoaching B.V. | Privacy Statement | Klachtenreglement | Disclaimer | Sitemap