Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

 


Disclaimer

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Stap voor Stap Jobcoaching BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Stap voor Stap Jobcoaching BV of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stap voor Stap Jobcoaching BV.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Stap voor Stap Jobcoaching BV
Kortrijksestraat 39
2587 VP Den Haag
info@stapvoorstap.nl

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Stap voor Stap Jobcoaching BV geen controle heeft.
Stap voor Stap Jobcoaching BV draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.Copyright 2024 Stap voor Stap Jobcoaching B.V. | Privacy Statement | Klachtenreglement | Disclaimer | Sitemap