Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

Feit

Onderzoek wijst uit dat organisaties die geen gebruikmaken van een bedrijfsmaatschappelijk werker een hoger ziekteverzuim kennen dan organisaties die er wel voor kiezen

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Wat houdt bedrijfsmaatschappelijk werk in?
Een bedrijfsmaatschappelijk werker biedt ondersteuning aan zowel werknemers als werkgevers. Hoewel veel werknemers hun problemen zelf kunnen oplossen, hebben sommige werknemers professionele hulp nodig. Dit is vaak het geval als persoonlijke problemen samenvallen met een veeleisende baan. Een maatschappelijk werker helpt bij het oplossen van problemen in de sociale context van de werknemer, zoals huisvesting, werk en religie, maar ook bij persoonlijke omstandigheden, zoals financiële zorgen, scheiding of rouw.

 

Problemen die kunnen ontstaan zijn:

  • Regelmatig verzuim
  • Overspannenheid of stress ervaren
  • Het vertonen van ongewenst gedrag
  • Het nog niet verwerkt hebben van een traumatische ervaring


De werkgever of bedrijfsarts bepaalt of een werknemer in aanmerking komt voor begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker. Is dit het geval, dan begeleidt deze de werknemer bij re-integratie en helpt bij het voorkomen van verzuim. De bedrijfsmaatschappelijk werker benadert deze problemen altijd vanuit de impact op hun werk.

 

Hoewel het inschakelen van een bedrijfsmaat­schap­pelijk werker niet verplicht is, draagt het bij aan de realisatie van doelen, continuïteit, kwaliteit en winst binnen de organisatie.

 

Bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen ook werkgevers ondersteunen, bijvoorbeeld door advies te geven over het beleid voor psychosociale arbeidsbelasting of door het opleiden van vertrouwenspersonen.

Het belang van een maatschappelijk werker

Onderzoek wijst uit dat organisaties die geen gebruikmaken van een bedrijfsmaatschappelijk werker een hoger ziekteverzuim kennen dan organisaties die er wel voor kiezen een professional in te schakelen. Werknemers waarderen de aanwezigheid van de bedrijfsmaatschappelijk werker, omdat het een veilige omgeving biedt om problemen te bespreken. Hoewel het inschakelen van een bedrijfsmaatschappelijk werker niet verplicht is, draagt het bij aan de realisatie van doelen, continuïteit, kwaliteit en winst binnen de organisatie.

Stap voor Stap heeft alle kennis en vaardigheden in huis om jouw organisatie te ondersteunen bij het inzetten van bedrijfsmaatschappelijk werk. Neem contact met ons op via het contactformulier.

 Wat doen wij?

Iedereen is uniek en heeft daarom recht op een passende baan. Als je werkt, kun je je ontwikkelen. Een baan vergroot je gevoel van eigenwaarde, maakt het leven interessanter en je hoofd en lichaam gezonder. Dat gunnen wij iedereen. Meedoen, dat telt! Lees verder »Copyright 2024 Stap voor Stap Jobcoaching B.V. | Privacy Statement | Klachtenreglement | Disclaimer | Sitemap