Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

 


Onze duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)

In 2015 zijn door de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen aangenomen als onderdeel om te realiseren voor 2030. Deze ontwikkelingsdoelen vormen een wereldwijde oproep tot actie voor bedrijven en organisaties waarin vooruitgang voor iedereen geldt, voor zowel mens als natuur, en waar vrede en welvaart voor alle mensen realiteit is.

 

In 2025 zijn alle bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsdoelstellingen. Tijd om in actie te komen! Wanneer je als ondernemer wilt kiezen voor een completere wereld, laat ons dan met je meedenken. Stap voor Stap begeleidt bedrijven die hun organisatie duurzaam, sociaal en inclusief willen inrichten. Hoe geeft jouw organisatie invulling aan de SDG’s?

Stap voor Stap naar een duurzame organisatie

Stap voor Stap biedt verschillende diensten aan die jouw bedrijf met het bereiken van maar liefst zeven van de zeventien te behalen duurzame ontwikkelingsdoelen helpt.
 

    Doel 1: Geen armoede
Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, verkleinen wij de groep mensen die afhankelijk waren van een uitkering en dragen wij bij aan het vergroten van de welvaart in ons land.
 
  Doel 3: Goede gezondheid en welzijn
Coaching op zowel het gebied van werk als privé zorgt ervoor dat werknemers zich gezien en gehoord voelen. Werken geeft een gevoel van eigenwaarde, geluk, er mogen zijn. Het geeft betekenis aan leven, wat zich vertaalt naar een betere gezondheid en hoger niveau van welzijn. Zo kunnen problemen op tijd gesignaleerd worden dan wel opgelost.
 
  Doel 5: Gendergelijkheid

Door onze eenouderlijn op alle ouders te richten, willen we ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht hun gender, zich veilig voelt als ouder om binnen Stap voor Stap een traject aan te gaan. Ook stimuleren wij de werkgevers waar wij voor werken om verder te kijken dan welk gender iemand zich identificeert. Wij gaan voor de juiste persoon op de juiste plek.

 
  Doel 8: Waardig werk en economische groei

Iedereen heeft recht op leuk werk om zich te kunnen ontwikkelen en diens eigenwaarde te vergroten. Werken draagt bij aan het persoonlijke huishoudboekje, maar ook aan de economie in het algemeen.

 
  Doel 10: Ongelijkheid verminderen

Met behulp van onze op maat gemaakte trajecten helpen wij mensen aan een baan die past bij hun thuissituatie, fysieke en mentale gezondheid en hun unieke talent. Door iedereen een gelijke kans te bieden op de arbeidsmarkt, helpen wij de ongelijkheid in ons land te verminderen.

   
  Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Wij zoeken de perfecte match tussen werkgever en werknemer, zodat er een duurzame werkrelatie ontstaat. Een vaste werkplek zorgt voor een goede basis en leidt tot een gevoel van saamhorigheid. Wij maken gebruik van 'Huizen van de wijk' en andere sociale organisaties om mensen uit een isolement te halen. Naast het verkrijgen van werk is een zinvolle vrijetijdsbesteding en zorgen voor een veilig woon- en leefklimaat een onderdeel van ons werk.

   
  Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Door samen te werken met Stap voor Stap aan de SDG’s, sta je er als organisatie niet alleen voor.

  
 
« vorige paginaCopyright 2024 Stap voor Stap Jobcoaching B.V. | Privacy Statement | Klachtenreglement | Disclaimer | Sitemap