Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

Laatste Nieuws & Blogs

Blijf op de hoogte van de laatste wetenswaardigheden en actuele ontwikkelingen...

Balans en Zingeving in Re-integratie: een gesprek met Aïny Spalburg

Kun je ons vertellen over je huidige werk met de WIA, Wajong en participatiekandidaten?

Momenteel werk ik als re-integratiespecialist en jobcoach voor Stap voor Stap. Ik richt me vooral op de WIA-doelgroep. Vanuit de UWV worden kandidaten aangemeld uit de WIA, Ziektewet en de Wajong. Verder worden er participatiekandidaten aangemeld vanuit de Gemeenten. Er komen mensen bij Stap voor Stap die allemaal hun eigen verhaal hebben, die om fysieke en/of psychische redenen zijn uitgevallen of door andere omstandigheden werkzoekend zijn en hulp nodig hebben op weg naar werk. In mijn rol als jobcoach ben ik de schakel tussen het UWV of Gemeente en de kandidaat. Vertrouwen en empathisch vermogen is hierbij essentieel, want ik ben er voor de persoon aan tafel. We werken aan een positieve mindset terwijl we toekomstige mogelijkheden creëren. We gaan uit van wat wel kan, wat haalbaar is en focussen op het herstel van hun zelfbeeld, vooral als zij al veel tegenslagen hebben gehad in het leven.

Kun je ons wat meer vertellen over de uitdagingen die je tegenkomt?

Het is in dit werk van belang om verder te kijken dan wat mensen aan de oppervlakte laten zien of delen. Vaak hebben mensen een masker op, waaronder diepe littekens zitten die niet zichtbaar zijn. Het is mijn taak om door dat masker heen te prikken en tot de kern te komen. In coaching trajecten kan het voorkomen dat, ondanks dat iemand goed meewerkt, door omstandigheden terugvalt, waardoor er een aanpassing nodig is en de focus verlegd moet worden naar het creëren van andere mogelijkheden, vooral in trajecten zoals die van de WIA, ZW en Wajong. Dat kan soms een uitdaging zijn.

 

Ik herinner me een man die een ernstig ongeluk had gehad. Het beeld was bij aanvang van de aanmelding van het traject om in een andere mogelijke werkomgeving zijn kwaliteiten in te zetten. Echter liep dit anders. Doordat er diverse zaken speelden waardoor zijn situatie veranderde, moest meneer anders benaderd en begeleid worden. Hierin is in goed overleg bekeken wat het hoogst haalbare was, zoals vrijwilligerswerk in een sociale omgeving. Meneer is gecoacht hoe om te gaan met zijn belastbaarheid in een werksituatie. Hierdoor heeft meneer een andere mindset gekregen, kan beter met zijn klachten omgaan, staat positief in het leven en voelt zich nuttig en gewaardeerd in hetgeen wat hij nu kan doen.

 

Een ander voorbeeld is een vrouw in een lastige situatie. Mevrouw viel tussen wal en schip en kreeg na ziekte geen uitkering, omdat haar partner werkte. Mevrouw is bij een werkgever geplaatst in een receptie functie, maar dat bleek niet haalbaar. De perceptie is vaak dat mensen weer terug willen gaan in het werkveld waar zij ervaring in hebben, omdat dat vertrouwd aanvoelt en omdat zij deze omgeving kennen, maar dat is soms niet meer mogelijk. Na coaching en het onderzoeken van andere mogelijkheden vond mevrouw haar weg naar een bouwmarkt, waar de werkgever rekening houdt met haar situatie. Ze bloeide op in haar nieuwe functie en dat is waar ik het voor doe: de zelfredzaamheid vergroten van onze kandidaten, oplossingen aandragen en een positieve outcome realiseren.

 

Het draait in mijn functie niet om snelheid, maar om geduld en mensenkennis. Mijn aanpak is direct, maar wel duidelijk. Wat is er nodig om mensen echt vooruit te kunnen helpen. We werken met een breed palet van mensen met verschillende achtergronden. Werkgevers spelen ook een belangrijke rol, maar zij moeten soms ook worden bijgestuurd om zich te kunnen verplaatsen in de situatie van de persoon die ze voor zich hebben.
 

Wat zou je zeggen tegen kandidaten die overwegen jouw diensten in te schakelen?

Kandidaten kunnen verwachten dat wij hen helpen om hun leven weer op te pakken en doelen te stellen naar werk. Stap voor Stap biedt kandidaten perspectief; we bieden ondersteuning bij het vinden van een baan, waarbij wij het menselijke aspect niet uit het oog verliezen. Ook hebben we afspraken met werkgevers in de regio, waarbij we kandidaten kunnen aanbieden. We kijken naar wat haalbaar is en naar de persoon als geheel, niet alleen naar hun potentie op de arbeidsmarkt. Het draait om hun kwaliteit van leven.

Is dit ook de boodschap die je aan het UWV geeft?

Ja, absoluut. Wij zijn er voor de kandidaat, voor de mens, zodat zij hun kwaliteit van leven kunnen terugkrijgen. Als organisatie werken we goed samen met het UWV. Als een adviseur een kandidaat aanmeldt, is dat op basis van het vertrouwen dat wij de kandidaat verder kunnen helpen. Het is altijd een samenwerking. Voor de klant is het belangrijk dat wij objectief zijn. Het is onze taak om mensen in de juiste richting te sturen. Wij zijn de schakel tussen de kandidaat en het UWV.

Tot slot…

Ik ben heel betrokken en altijd gericht op het creëren van duurzame resultaten. We volgen wel de richtlijnen van onze opdrachtgevers, maar het is altijd maatwerk. Iedereen mens is anders, bevindt zich in een andere fase van het leven, op een ander niveau, emotioneel en mentaal gezien.

 

Het draait niet alleen om arbeid; balans in het leven is cruciaal. Als de basis niet goed is, kan iemand niet verder, ook niet op werkgebied. Wij helpen mensen om die balans te vinden. Onze benadering moet gelijkwaardig zijn. Ik zie elke persoon als een individu, niet als een label. Zingeving is belangrijk voor iedereen die bij ons komt. We zijn een vernieuwende en creatieve organisatie die volop in beweging is en waar vooral mensen zich welkom voelen!Copyright 2024 Stap voor Stap Jobcoaching B.V. | Privacy Statement | Klachtenreglement | Disclaimer | Sitemap